Bảng Smart Board luôn sẵn sàng để được treo trong cửa hàng

Bảng Smart Board luôn sẵn sàng để được treo trong cửa hàng của bạn hoặc trên cửa sổ. Ngay lập tức có hiệu quả thu hút khách hàng tăng đến 20%. Sử dụng khung gắn kết Smart Board rất dễ dàng để treo trên tường ở hành lang, khu vực chờ, hoặc các phòng hội nghị. Bạn cũng có thể sử dụng giá vẽ của chúng tôi màu đen (được bán riêng) dành cho màn hình sàn đứng nhà hàng, gian hàng và trưng bày cũng như các bảng thuyết trình.

Xem thêm

Xem thêm

Bảng Smart Board luôn sẵn sàng để được treo trong cửa hàng của bạn hoặc trên cửa sổ. Ngay lập tức có hiệu quả thu hút khách hàng tăng đến 20%. Sử dụng khung gắn kết Smart Board rất dễ dàng để treo trên tường ở hành lang, khu vực chờ, hoặc các phòng hội nghị. Bạn cũng có thể sử dụng giá vẽ của chúng tôi màu đen (được bán riêng) dành cho màn hình sàn đứng nhà hàng, gian hàng và trưng bày cũng như các bảng thuyết trình.